Energy5 / Unia europejska / Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych
Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych

Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych

Unia europejska

Firma ENERGY 5 Sp. z o.o. otrzymała dofinasowanie projektu pod tytułem: „Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych”.

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych. W wyniku realizacji projektu dojdzie do rozszerzenia oferty produktowej przedsiębiorstwa o konstrukcje dachowe i wolnostojące o przedłużonej żywotności i okresie gwarancyjnym.

Całkowita wartość projektu: 5 334 782,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 754 010,00 PLN

Przetarg 3/3.3/2018 na nabycie oprogramowania do zarządzania produkcją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr projektu nr RPMA.03.03.00-14-7829/17

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego i składania ofert.

Informacja o wyborze oferty

Pliki do pobrania:

Przetarg 1/3.3/2018 na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku hali produkcyjnej i dostosowaniem do potrzeb uruchomienia działalności produkcyjnej w ramach projektu nr RPMA.03.03.00-14-7829/17

Informacja o wyborze oferty

Załączniki:

Do góry