Energy5 / ESG

ESG

W Energy5 polityka ESG stanowi siłę napędową, która kształtuje nasz biznes na każdym etapie, wywołując pozytywne transformacje na rzecz środowiska, naszych pracowników, partnerów i klientów.  Dążymy do kształtowania przyszłości opartej na równowadze. Nasze działania i innowacje stanowią kroki w kierunku budowania lepszego jutra. Nasza pasja to przecież nie tylko konstrukcje fotowoltaiczne i energia słoneczna, ale także energia zmian, które kształtują harmonijną i korzystną przyszłość dla wszystkich.

JAK DZIAŁAMY?

ŚRODOWISKO

Nasza polityka ESG jest naszym narzędziem do tworzenia pozytywnego wpływu na planetę oraz przyszłe pokolenia. Energy5 ściśle monitoruje i minimalizuje swoje wpływy na otoczenie. Wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 jest naszym zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia w dziedzinie działań zgodnych z wartościami ESG. To nie tylko wyznacznik naszych wysokich standardów, ale także dowód na to, że podejmujemy rzeczywiste kroki w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonej i przyjaznej środowisku przyszłości.

Każdy etap naszej działalności w branży fotowoltaicznej sprzyja ochronie środowiska. Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie energii słonecznej to nasze kluczowe walory. Przez konsekwentne inwestowanie w fotowoltaikę w naszych siedzibach dajemy przykład, jak wykorzystać odnawialne źródła energii w praktyce. Wierzymy, że dbałość o naszą planetę zaczyna się od drzew. Nasza inicjatywa posadzenia 1 400 drzew na terenie gminy Gostynin to inwestycja dla przyszłych pokoleń. Posadzone przez nas drzewa pochłoną ogromne ilości CO2 i przyczynią się do produkcji tlenu dla wielu osób.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój objawia się również w wyborze materiałów. Stal z powłoką antykorozyjną stosowana do produkcji konstrukcji wolnostojących, to przyjazne środowisku rozwiązanie, które przyczynia się do oszczędności zasobów naturalnych.

Wprowadzamy zmiany w dokumentacji, eliminując zużycie papieru oraz stosując podpisy elektroniczne. Inwestujemy w elektromobilność, rozbudowując naszą flotę o samochody elektryczne. Jako odpowiedzialny pracodawca ograniczamy zużycie plastiku wśród pracowników, wdrażając bidony wielokrotnego użytku czy prowadząc akcje edukacyjne.

Czytaj więcej

SPOŁECZEŃSTWO

W Energy5 wiemy, że odnawialna energia to nie tylko prąd, ale także moc tworzenia zmian w życiu społeczności. Nasza filozofia ESG to nieustanne zaangażowanie w społeczeństwo.

To ludzie są naszym najważniejszym kapitałem. Stawiamy na ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz rozwój. Dzięki procedurom BHP i szkoleniom rozwojowym tworzymy pracę, która chroni i inspiruje. Bezpieczeństwo pracowników to nasza nieustanna misja. Wdrożyliśmy i doskonalimy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018. Szanujemy różnorodność, wyrównujemy szanse niezależnie od pochodzenia, płci czy orientacji, przeciwdziałamy wykluczeniu.

Jako lokalni liderzy, dbamy o tworzenie relacji. Wspieramy lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe. Nasza energia zmiany to także energia do tworzenia przyszłości pełnej harmonii i zrozumienia.

Z dumą wspieramy lokalny Klub Wisła Płock, ponieważ widzimy w nim nie tylko sportową drużynę, ale także źródło inspiracji dla młodych ludzi. Nasze zaangażowanie w klub piłkarski nie tylko promuje aktywny tryb życia i pasję sportu, ale także rozwija umiejętności, buduje charaktery i kształtuje wartości związane z pracą zespołową, wytrwałością oraz dążeniem do celu.

Regularnie dajemy radość potrzebującym dzieciom, dzięki organizacji zbiórek przyborów szkolnych i środków higieny osobistej. Inicjujemy wsparcie dla Domów Dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz lokalnych wydarzeń kulturalnych. Nie pozostajemy obojętni wobec wyzwań. W obliczu pandemii wsparliśmy lokalne placówki medyczne. Na naszą pomoc mogli liczyć również potrzebujący uchodźcy z Ukrainy.

CSR w Energy5 to więcej niż odpowiedzialność wobec interesariuszy – to wspólne działanie, które kształtuje lepszą przyszłość społeczności.

ŁAD KORPORACYJNY

Energy5 dąży do osiągnięcia sukcesu biznesowego, jednocześnie dbając o odpowiedzialność społeczną, środowiskową oraz efektywne zarządzanie wewnętrzne. Nasza firma opiera swoje działania na zasadach przejrzystości, etyki i równości, co skutecznie przyczynia się do zbudowania zaufania w relacjach ze współpracownikami i partnerami biznesowymi.

Rzetelne raportowanie finansowe jest fundamentem ładu korporacyjnego, który kieruje naszą działalnością. Współpracując z partnerami biznesowymi dążymy do zachowania uczciwości, zgodności z przepisami i najwyższymi standardami.

Nasza firma jest zbudowana na wartościach, takich jak szacunek, profesjonalizm i praca zespołowa. Kierujemy się także zasadą dobra klienta, zapewniamy profesjonalną obsługę  i dostarczamy produkty i usługi najwyższej jakości zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO: 9001:2015. Tworzymy partnerskie relacje oparte na zaufaniu i poszanowaniu praw.

W naszych relacjach z kontrahentami i partnerami biznesowymi dążymy do uczciwości i profesjonalizmu. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i odpowiedzialnego realizowania celów biznesowych podejmujemy świadome decyzje zakupowe, które uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy terminowe płatności, kierując się wyznaczonymi standardami. Wybierając dostawców uwzględniamy nie tylko jakość, lecz także ich zaangażowanie społeczne i etyczne. Nasze umowy i współpraca opierają się na transparentności oraz budowaniu wzajemnego zaufania.

Odpowiedzialność i zobowiązanie stanowią integralną część naszego podejścia do ładu korporacyjnego, opartego na etyce i moralności w relacjach biznesowych.

Nasze zaangażowanie w różnorodność to odbicie naszych wartości. W Energy5 doceniamy i szanujemy różnorodność wśród pracowników oraz partnerów biznesowych. Promujemy równość, eliminujemy dyskryminację i tworzymy przestrzeń, w której każdy może się rozwijać i jest szanowany.

Do góry