Energy5 / Strategia podatkowa
Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Realizujemy naszą wizję podatkową z zachowaniem najwyższych standardów, zapewniając prawidłowe i terminowe wypełnianie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), Spółka prezentuje Informację o realizowanej strategii podatkowej.

Do góry