Energy5 / Aktualności / Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. !
Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. !

Pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. !

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. firma Energy5 zakończyła z wynikiem pozytywnym audyt Certyfikacji Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną  TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Cały proces certyfikacji był realizowany w oparciu o poniższe wymagania:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 305/2011
  • Normę PN-EN 1090-1+A1:2012,
  • Program Certyfikacji CPR FPC PN-EN 1090-1.

Przeprowadzony audyt jednoznacznie potwierdził, że produkty Energy5 spełniają wymagania norm PN-EN 1090-2 oraz PN-EN 1090-3, w związku z powyższym mogą być znakowane znakiem zgodności CE.

Oprócz posiadanej Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0109 jest to kolejny dowód, że firma Energy5 działa w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy o Wyrobach Budowlanych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem nr 568/2014.

Wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania według normy PN-EN 1090-1 pozwala firmie na udostępnianie ich na rynku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), tj. stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz w Turcji. Warto podkreślić, że badania ITT służące do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej mają zastosowanie jako badania na zgodność z normą PN-EN 1090-1.

W związku z powyższym firma Energy5 może znakować swoje produkty znakiem budowlanym „B” (według Krajowej Oceny Technicznej) oraz CE (według PN-EN 1090-1) spełniając przy tym najwyższe z możliwych standardów.  

18.07.2018
Do góry