Energy5 / Aktualności / Konstrukcje Energy5 na farmie PV o mocy 49 MW
Konstrukcje Energy5 na farmie PV o mocy 49 MW

Konstrukcje Energy5 na farmie PV o mocy 49 MW

W gminie Bogatynia zakończyła się budowa jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych na konstrukcjach Energy5.

Inwestorem projektu sieci energetycznej jest spółka Gepol Dystrybucja, natomiast farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy aż 55 MW – OZE Holding. Oba podmioty należą do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster).

Generalnym wykonawca tej inwestycji był nasz Klient –  Electrum Sp. z o.o. Konstrukcje Energy5 wykorzysano do montażu ponad 140 tys. modułów na powierzchni około 77,5 ha. Cała inwestycja objęła swym zasięgiem aż 6 sasiądujących lokalizacji w województwie dolnośląskim.

Projekt konstrukcji został przygotowany przez inżynierów Energy5 na podstawie planu zagospodarowania terenu (PZT), specyfikacji technicznej, opinii geotechnicznej oraz ustaleń z inwestorem. Na etapie doboru konstrukcji i opracowywania PZT, nasi inżynierowie odbyli również wizję lokalną w celu weryfikacji terenów, na których przewidziano montaż konstrukcji fotowoltaicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dobór optymalnych rozwiązań, uwzględniających zróżnicowane ukształtowanie terenu.

W celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcje naziemne Energy5 wykonane są ze stali czarnej, pokrytej powłoką metaliczną Magnelis®. Powłokę cechuje zdecydowanie większa odporność na korozję, niż w przypadku wyrobów ocynkowanych. Innowacyjna powłoka gwarantuje długookresową ochronę przed korozją w agresywnych warunkach środowiskowych do klasy korozyjnej C5, co przekłada się na zwiększoną żywotność instalacji fotowoltaicznych.

Powstała elektrownia jest jedną z większych inwestycji, zrealizowanych przez Energy5, na ten moment spółka planuje kolejne większe realizacje, obejmujące m.in. produkcję i dostawę konstrukcji fotowoltaicznych o łącznej mocy 70 MW czy 86 MW.

23.11.2020
Do góry