Energy5 / Aktualności / Fotowoltaika na terenach górniczych poddanych rekultywacji
Fotowoltaika na terenach górniczych poddanych rekultywacji

Fotowoltaika na terenach górniczych poddanych rekultywacji

Czy powierzchnia, która była kiedyś terenem pozyskiwania surowców, może być przeznaczona pod budowę farmy PV? Okazuje się, że tereny pokopalniane poddane rekultywacji stają się doskonałym gruntem do posadowienia naziemnych konstrukcji fotowoltaicznych.

Wtórne wykorzystanie obszarów pogórniczych

Częstą przeszkodą w realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej okazuje się rozległa infrastruktura podziemna terenu. Zawiłe linie sieci kanalizacyjnej, infrastruktura telekomunikacyjna, elektryczna czy gazociągi, a także braki w dostępnej dokumentacji to czynniki znacznie wydłużające proces inwestycyjny. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością dokładnego dopasowania układu kolejnych rzędów konstrukcji tak, by omijały fizyczne przeszkody, znajdujące się na terenie inwestycji.

Ogromną przewagę terenów pokopalnianych stanowi ich równa powierzchnia. Przygotowanie gruntu do pełnienia kolejnych, po wydobywaniu surowców, funkcji zakłada zasypanie wyrobiska górniczego i jego zagęszczenie – dzięki uzyskanemu efektowi wbijane systemy PV gwarantują idealną ekspozycję modułów na promienie słoneczne. Ze względu na charakterystykę materiału wierzchniego, którym zasypano wyrobisko, na obszarach rekultywowanych nie występują także żadne formy roślinności. Wybierając tego rodzaju tereny pod fotowoltaikę unikamy zjawiska zacienienia modułów przez znajdujące się w pobliżu instalacji drzewa czy krzewy.

Farma fotowoltaiczna o mocy 4 MW projektu Energy5

Poniższe zdjęcie przedstawia systemy naziemne przygotowane pod montaż modułów PV w  orientacji poziomej. Projekt uwzględnia lokalizację elektrowni PV, w której obowiązują 1 strefa obciążenia wiatrem i 4 strefa obciążenia śniegiem (w związku z tym zastosowano płatwie z blachy o zwiększonym rozkroju). W celu określenia głębokości wbicia profili C – nóg konstrukcji naziemnej – przeprowadzono próby wyrywania pali konstrukcyjnych. Testy pozwoliły na określenie siły potrzebnej do wyrwania elementów z ziemi. Dla ujednolicenia zleceń produkcyjnych przyjęto głębokość wbicia profili wynoszącą 2,5 metra.

Inwestycja zrealizowana w województwie podlaskim obejmowała projekt, produkcję, dostarczenie i montaż konstrukcji fotowoltaicznych, przystosowanych do modułów bifacjalnych. Elementy konstrukcji zamontowano w rozstawie pozwalającym uniknąć zacieciania modułu dwustronnego – krokwie montowane są bezpośrednio pod liniami half cut modułów oraz pod łączeniami poszczególnych paneli.

Konstrukcje fotowoltaiczne Energy5

Równa powierzchnia terenu pozwoliła na zadbanie także o walory estetyczne inwestycji – ustawienie rzędów konstrukcji zaplanowano wzdłuż drogi dojazdowej

Budowa elektrowni słonecznej jest rozwiązaniem, które stanowi realną odpowiedź na zwiększające się wciąż ceny energii elektrycznej. Korzystanie z zasobów, wyprodukowanych przez farmę fotowoltaiczną, to doskonała forma pokrycia zapotrzebowania energetycznego dużych spółek produkcyjnych, mogących uniezależnić się od trendów rynku energetycznego.

10.03.2022
Do góry