Energy5 / Aktualności / Energy5 stawia na zrównoważony rozwój i wdraża ESG
Energy5 stawia na zrównoważony rozwój i wdraża ESG

Energy5 stawia na zrównoważony rozwój i wdraża ESG

Energy5, producent oferujący indywidualnie projektowane konstrukcje fotowoltaiczne na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, podjął ambitny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Firma wdrożyła strategię ESG jako integralną część swojej działalności. W ramach tego podejścia, Energy5 zobowiązało się nie tylko do dostarczania najwyższej jakości produktów, ale także do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.


Zarząd Energy5 podjął decyzję o podpisaniu i wdrożeniu kluczowych polityk, takich jak m. in. Kodeks Etyki Dostawców czy Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie. Te inicjatywy wyznaczają ramy odpowiedzialnego zarządzania firmą w aspektach objętych ESG.
Podejmowane działania odzwierciedlają zaangażowanie Energy5 w zrównoważony rozwój, stanowiąc kamień milowy w misji tworzenia przyszłości energetyki opartej na odpowiedzialności i innowacji. Energy5 wyraża przekonanie, że implementacja polityk ESG nie tylko podniesie standardy firmy, ale także wzmocni konkurencyjność eksportową.
Przez wiele lat inicjowaliśmy różnorodne projekty związane z zrównoważonym rozwojem. Opublikowane zestawienie inicjatyw ESG stanowi podsumowanie naszych dotychczasowych działań oraz wytycza nowe, przyszłościowe kierunki naszej działalności.


Nasza firma aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, implementując różnorodne inicjatywy mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na naturę. Poprzez wykorzystywanie energii słonecznej, inwestycje w fotowoltaikę, sadzenie drzew i stosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów, firma skutecznie redukuje emisję CO2. Zaangażowanie naszej firmy w zrównoważony rozwój manifestuje się na różnych płaszczyznach działalności.
Odpowiedzialność Spółki obejmuje również dbałość o pracowników i współpracowników. Energy5 szanuje prawa i godność człowieka, m.in. poprzez zapewnianie bezpiecznych i stabilnych warunków zatrudnienia. Nasza firma aktywnie przestrzega zasad równości i różnorodności, eliminując wszelkie formy dyskryminacji. Energy5 działa również na rzecz społeczności, realizując wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych, akcje charytatywne dla dzieci w potrzebie oraz pomoc dla lokalnych placówek medycznych. Nasze działania są ukierunkowane na tworzenie lepszej przyszłości dla społeczności, zarówno lokalnej, jak i globalnej, zgodnie z zasadami ESG.


W naszej działalności kładziemy nacisk na zgodność z zasadami etyki, uczciwości oraz odpowiedzialności społecznej. Wdrożyliśmy Kodeks Postępowania Dostawców, co stanowi nasze zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów biznesowych i etycznych w naszych relacjach z partnerami oraz dostawcami.


Nasze certyfikowane systemy zarządzania, włączając ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 9001:2015, to gwarancja najwyższych standardów. Dla naszych klientów oznacza to pewność, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami, co przekłada się na produkty o najwyższej jakości, bezpieczne miejsce pracy dla naszych pracowników oraz pozytywny wpływ na środowisko.


Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywami zrealizowanymi w ramach ESG

11.10.2023
Do góry