Energy5 / Aktualności / Energy5 pretendentem do otrzymania tytułu Lidera Zmian Funduszy Europejskich!
Energy5 pretendentem do otrzymania tytułu Lidera Zmian Funduszy Europejskich!

Energy5 pretendentem do otrzymania tytułu Lidera Zmian Funduszy Europejskich!

Energy5 uczestniczy w konkursie „Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023”, organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs, składający się z siedmiu kategorii głównych, rozstrzygany będzie w dwóch trybach – podczas tajnych obrad Kapituły Konkursowej oraz w drodze głosowania internetowego. Celem konkursu jest podkreślenie efektów projektów realizowanych dzięki temu programowi.

W ramach środków pozyskanych z programu spółka Energy5 wdrożyła do produkcji zlecone i dedykowane spółce wyniki prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnej powłoki antykorozyjnej dla konstrukcji instalacji OZE. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych było możliwe dzięki zakupowi nowych urządzeń produkcyjnych, takich jak linia technologiczna z prasą hydrauliczną, gilotyna hydrauliczna i tandem pras hydraulicznych. Efekty naszych działań przewyższyły nasze oczekiwania – znacząco zwiększyły się nasze przychody, co pozwoliło nam zatrudnić nowych pracowników i stworzyć miejsca pracy.
Głęboko wierzymy, że nasze działania bezpośrednio i znacząco przyczyniają się do szybkiego, ale jednocześnie zrównoważonego rozwoju całego Mazowsza. Celem, który przyświecał nam przez ostatnie lata, było wprowadzenie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu naszego najbliższego otoczenia. Tworzenie rozwiązań, prowadzących do zapewnienia lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń, nadal pozostają filarem naszej codziennej działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

Nasze zaangażowanie w rozwój regionu zostało docenione, a teraz mamy szansę zdobyć uznanie również na szczeblu ogólnopolskim.

Zachęcamy serdecznie do oddawania głosów na nasz projekt, który otrzymał numer 111 w kategorii „Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie”.
Możliwość głosowania zakończy się dnia 16 października o godzinie 23:59.
Warto zaznaczyć, że 1 osoba może zagłosować raz dziennie na 1 projekt.

Dziękujemy za wsparcie i zaufanie!


Głosuj tutaj!

05.10.2023
Do góry