Energy5 / Aktualności / Energia ze słońca dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ruszkowie
Energia ze słońca dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ruszkowie

Energia ze słońca dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ruszkowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie będzie zasilana energią słoneczną. Dzięki wsparciu firmy Energy5 i eMSol do placówki trafiła nowoczesna instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,855 kWp.

Placówka „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego. Zapewnia ciągłą opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży.

W ramach akcji dobroczynnej firma Energy5 przekazała bezpłatnie konstrukcje na dach skośny. Montaż i dostawa modułów zostały zapewnione przez gostynińską firmę eMSol.

Idea akcji polega na wsparciu placówki w realizacji jej celów poprzez ograniczenie wydatków na energię elektryczną.

Mamy nadzieję, że taka akcja ma również wymiar edukacyjny i wpłynie pozytywnie na świadomość ekologiczną wychowanków placówki. Instalacja fotowoltaiczna pozwoli generować wymierne oszczędności, ponadto nie emituje CO₂, nie ingeruje więc w środowisko naturalne.

21.12.2020
Do góry