Energy5 / Dla środowiska / Działamy zgodnie z normą ISO 14001:2015
Działamy zgodnie z normą ISO 14001:2015

Działamy zgodnie z normą ISO 14001:2015

Stawiamy na wdrażanie działań, mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowanie firmy do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych. Świadomość zwiększającej się wciąż emisji CO₂ do środowiska skłoniła nas także do zrównoważenia procesu produkcyjnego.

Do góry