Energy5 / Aktualności / Dbamy o bezpieczeństwo twoich instalacji
Dbamy o bezpieczeństwo twoich instalacji

Dbamy o bezpieczeństwo twoich instalacji

Fotowoltaika znajduje zastosowanie w mikroinstalacjach przydomowych, jak i w większej skali – w postaci farm fotowoltaicznych, generujących gigawatogodziny energii elektrycznej (GWh) w skali roku.

Niezależnie od rozmiaru realizowanego projektu, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania instalacji PV.

Projekt każdej instalacji fotowoltaicznej powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie projektu do warunków technicznych oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. Odpowiednie przygotowanie projektu stanowi gwarancję długoletniej i bezproblemowej eksploatacji całego systemu, składającego się z konstrukcji i modułów PV.

Rodzaj konstrukcji wsporczej jest każdorazowo dopasowywany, w przypadku konstrukcji naziemnej – do warunków gruntowych, a w przypadku konstrukcji dachowej – do pokrycia dachu. W obu przypadkach, przy wyborze konstrukcji, należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne tj. strefy wiatru i śniegu. Zdarza się, że nieodpowiedni dobór konstrukcji czy też wybór konstrukcji nieprzebadanych jako całość, prowadzi do zniszczenia systemu – w tym do wyrwania i uszkodzenia modułów PV.

Energy5 od początku swojej działalności bezpieczeństwo traktuje priorytetowo. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez spółkę, jak również fakt, że Energy5 jako jedyna firma na rynku posiada Krajową Ocenę Techniczną.

Jako nieliczni na rynku tworzymy gotowe systemy mocowań modułów fotowoltaicznych, dokonując badań wszystkich elementów zestawu. Przeprowadzane badania potwierdzają deklarowany poziom właściwości użytkowych, wymaganych prawem dla tego typu wyrobów budowlanych.

Cechy techniczne naszych konstrukcji potwierdzają badania TYPU, przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej, w zakresie:

  • klasyfikacji wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z PN-EN 755-9:2010,
  • klasyfikacji kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 (w tym zakresie spełniają klasę B – bez powłoki ochronnej, co oznacza, że mogą być stosowane w środowiskach o klasie korozyjnej C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001),
  • wytrzymałości połączeń,
  • obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją nośną,
  • wytrzymałości systemów na dachu płaskim w tunelu aerodynamicznym,
  • korozyjności systemów w komorach solnych i siarkowych,
  • wytrzymałości systemów Aero S i Aero EW, klejonych/zgrzewanych do pokrycia membraną.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają nasze konstrukcje, zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego. Chętnie opowiemy Ci więcej o naszych konstrukcjach i nietypowych realizacjach – skontaktuj się z naszym doradcą https://www.energy5.pl/kontakt

14.12.2020
Do góry