Energy5 / Zprávy / Montážní systémy fotovoltaických modulů pro podniky
Montážní systémy fotovoltaických modulů pro podniky

Montážní systémy fotovoltaických modulů pro podniky

Podniky stále častěji oznamují zavádění dalších opatření ke snížení emisí CO₂ prospěšných pro životní prostředí. Jedním z požadavků, na které reagují velké tuzemské i zahraniční společnosti, je využití fotovoltaických modulů ve svých závodech. Zavedení takových změn je nejen šetrné k životnímu prostředí ale také urychluje návratnost investice. Majitelé firem si vždy kladou otázku, jako fotovoltaickou konstrukci mají vybrat pro efektivní a bezpečný provoz fotovoltaické instalace?

Fotovoltaické konstrukce podle vašich potřeb

Na trhu jsou k dispozici fotovoltaické systémy, které umožňují instalaci modulů:

  1. na zemi pomocí volně stojících fotovoltaických konstrukcí,
  2. na plochých střechách s použitím mechanicky upevněných instalací nebo instalací se zátěží,
  3. na šikmých střechách s použitím upevňovacích prvků vybraných podle použité střešní krytiny,
  4. na fasádách budov pomocí nástěnných montážních sad optimalizovaných z hlediska použité tepelné izolace.

Plánování nové fotovoltaické konstrukce by mělo zahrnovat analýzu několika proměnných, aby bylo možné očekávat co nejrychlejší návratnost kapitálu.

Mezi klíčové parametry, které je třeba zvážit, patří:

  • předpokládaný výkon instalace závisející na skutečných energetických potřebách společnosti,
  • dostupný prostor umožňující pohodlnou montáž konstrukce a její následný provoz,
  • předpokládané uspořádání modulů umožňující optimalizaci nákladů na projekt,
  • typ a stav podkladu, na kterém má být konstrukce postavena, aby bylo zajištěno dlouhodobé a bezproblémové používání systému.

Pro jaký montážní systém se rozhodnout?

Velmi často stojí kancelářské budovy v centrech měst, která kvůli vysoké hustotě zástavby neumožňují instalaci volně stojících fotovoltaických konstrukcí. Překážkou není jen nedostatek místa, ale také stín, který by mohl potenciálně ohrozit dosažení maximálních výnosů modulů. Majitelé větších pozemků mohou využít fotovoltaické stoly nebo fotovoltaické přístřešky, které mohou sloužit jako parkoviště, a to dokonce i s nabíječkami elektromobilů. Investoři s menšími plochami řeší umístění fotovoltaiky na střechy a fasády budov.

  1. Systémy na ploché střechy

Většina kancelářských budov se vyznačuje plochou střechou, která obvykle poskytuje ideální prostor pro umístění montážních systémů fotovoltaických modulů. Produkty nabízené společností Energy5 jsou rozděleny do tří kategorií:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-1000x559.png

Použití konkrétního výrobku závisí především na typu konkrétní střechy. Pokud má střecha nízkou únosnost a stabilní povrch, vyplatí se investovat do mechanicky upevňovaných systémů, jejichž úhel sklonu lze velmi snadno měnit. Výhodou tohoto řešení je také možnost montáže fotovoltaické konstrukce na střechu s větším sklonem. Na druhou stranu, pokud má být použito méně invazivní upevnění, je třeba volit systémy, jejichž zátěž je rozdělena individuálně pro každou investici, čímž se dá vyhnout bodovému přetížení střechy.

Novinkou v řadě Energy5 jsou fotovoltaické střešní konstrukce, které lze lepit na membránu. Jedná se o vynikající formu povrchového použití pro všechny typy hal, jejichž specifický povrch neumožňuje mechanické upevnění a jejichž nízká nosnost vylučuje použití dalšího zatížení.

  1. Fasádní systémy

Fotovoltaické moduly namontované rovnoběžně s povrchem stěny jsou funkčním a estetickým prvkem fasády. Sady, které umožňují rychlé, bezpečné a trvalé upevnění, jsou založeny na pasivních ocelových konzolách s inovativním povlakem Magnelis®. Systém BIPV (Building Integrated Photovoltaics) je systémem umožňujícím, aby mezi modulem a obkladovou vrstvou byla dvaceticentimetrová mezera. Jedná se o obzvláště důležitý prvek, který umožňuje cirkulaci vzduchu, čímž zvyšuje tepelnou izolaci budovy a usnadňuje odvádění vlhkosti.

System elewacyjny BIPV

Systém BIPV vyrobený společností Energy5 byl úspěšně testován v oddělení výzkumu požárů Ústavu stavební techniky, čímž byla potvrzena odolnost této fotovoltaické konstrukce při požáru a splnění požadavků § 225 technických podmínek, které by měly stavby a jejich umístění splňovat.

Rozhodující výhodou fasádních konstrukcí je, že je lze přizpůsobit vzhledu budovy. Moduly lze instalovat ve vertikální i horizontální orientaci a lze je skládat do různých vzorů. 

Investice do fotovoltaiky se vyplatí
Jako lídr v oblasti konstrukce a výroby individuálních montážních systémů pro fotovoltaické moduly sami využíváme sílu slunce ke zlepšení naší každodenní práce. Díky výrobě energie z fotovoltaiky nás nepřekvapí náhlé změny cen elektřiny ani přerušení dodávek. Pokud chcete své firmě zaručit podobnou úroveň pohodlí, měli byste zvážit použití bezpečných řešení Energy5, jejichž dlouhodobá životnost byla potvrzena průběžným testováním v akreditovaných zkušebních centrech.

Chcete se seznámit s tím, jak se měníme ve prospěch životního prostředí? Klikněte!

Do góry