Energy5 / PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jako lídr ve výrobě fotovoltaických konstrukcí se snažíme jednat zodpovědně a s důrazem na ochranu životního prostředí. Příspěvek společnosti Energy5 k ochraně životního prostředí nekončí výrobou fotovoltaických konstrukcí pro sektor OZE. Podílíme se na aktivitách, které snižují emise skleníkových plynů do ovzduší, a také na projektech, které zlepšují klima a kvalitu životního prostředí.

Ve společnosti Energy5 také podporujeme rozvoj komunity, v níž působíme. Rádi se pouštíme do iniciativ podporujících zdravý a aktivní životní styl.

Viz co jsme dokázali:

Do góry