wolnostojace1
wolnostojace2
wolnostojace3
wolnostojace4
wolnostojace5
wolnostojace6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Osvědčené a bezpečné volně stojící fotovoltaické konstrukce jsou nezbytnou součástí každé dobře fungující fotovoltaické instalace. Investoři, kteří chtějí vybudovat trvanlivý a účinný pozemní fotovoltaický systém, by měli věnovat zvláštní pozornost vlastnostem, které určují kvalitu montážních systémů. V tomto ohledu se ukazuje jako rozhodující individuální projekt, který zohledňuje terénní podmínky v dané lokalitě a převládající větrné a sněhové pásmo.

Společnost Energy5 se zabývá výrobou volně stojících konstrukcí pro moduly s hliníkovým rámem, jakož i pro moduly se skleněným rámem a bifaciální moduly. Námi nabízené rámy pro pozemní fotovoltaické panely jsou vybírány individuálně s ohledem na profil terénu, geotechnické podmínky a větrné a sněhové zóny pro konkrétní lokalitu. V rámci našich služeb poskytujeme podporu kvalifikovaných odborníků od návrhu až po konečnou instalaci.

Seznamte se s naší nabídkou.

Volně stojící systémy – proč se pro ně rozhodnout?

Pozemní fotovoltaika využívající pro fotovoltaické panely pozemní konstrukce je mezi investory stále oblíbenější. Důležité je, že se pro tento systém mohou rozhodnout zájemci o malou instalaci i velkou fotovoltaickou farmu. Pozemní fotovoltaické konstrukce umožňují instalovat od několika desítek fotovoltaických modulů v domácích instalacích až po stovky tisíc modulů ve velkých fotovoltaických elektrárnách, které generují pozoruhodné energetické výnosy.

Jaké jsou hlavní výhody volně stojících systémů?

 • Optimalizace oslunění panelů – pozemní fotovoltaika je zařízení, jehož konstrukce dává projektantům a instalatérům při plánování fotovoltaického systému značnou volnost. To proto, že není nutné počítat s mnohými omezeními, která jsou charakteristická pro fotovoltaiku na budovách, jako jsou například: typ, úhel náklonu a dostupná plocha střechy. Pozemní stojan pro fotovoltaické panely umožňuje umístit moduly tak, aby generovaly co největší energetické výnosy.
 • Možnost využití volného pozemku kolem domu – pokud je vedle vašeho domu plocha, která není zastíněná stromy, lze na ni umístit pozemní fotovoltaickou konstrukci pro fotovoltaické panely. Důležité je, že pozemní fotovoltaické konstrukce navržené společností Energy5 lze úspěšně přizpůsobit i nerovnému a nekvalitnímu terénu. Je také třeba zdůraznit, že pokud se vaše energetická potřeba zvýší a máte k dispozici volný prostor, lze pozemní fotovoltaiku odpovídajícím způsobem rozšířit. Další výhodou je snadnější obsluha instalace ve srovnání s fotovoltaickým systémem umístěným na střeše.
 • Instalace neklade žádné náročné právní požadavky a jedná-li se o pozemní stavbu pro fotovoltaiku do 50 kW, není nutné žádat o stavební povolení.
 • Pozemní fotovoltaická konstrukce je dobrým řešením i pro zemědělce. Volně stojící systémy v podobě agrofarem umožňují výrobu elektřiny a zároveň nepřekážejí zemědělským strojům.
 • Volně stojící konstrukce jsou také zajímavou investicí pro ty zákazníky, kteří chtějí fotovoltaiku instalovat na svých ladem ležících pozemcích nebo na pozemcích 4. nebo nižší půdní třídy.

Jak je vidět, konstrukce pro pozemní fotovoltaiku poskytuje investorům řadu výhod, a proto se toto řešení vyplatí.

Pozemní fotovoltaické konstrukce od společnosti Energy5

Máte zájem o spolehlivou konstrukci pro pozemní fotovoltaické panely s dobrým poměrem ceny a výkonu? V tomto segmentu nabízíme širokou škálu různých řešení. Mezi důležité charakteristické rysy námi nabízených volně stojících systémů patří:

 • vysoká odolnost proti korozi – odborné testy odolnosti proti korozi provedené v akreditovaných laboratořích potvrzují, že naše konstrukce splňují nejvyšší standardy ochrany proti korozi,
 • fungování jako sestava – komponenty našich konstrukcí jsou testovány společně a provedené testy jsou základem pro potvrzení úrovně jejich funkčních vlastností; to je velmi důležité, protože sestavování dílčích konstrukcí z dílů zakoupených od různých dodavatelů, které nebyly společně testovány, je nepřípustné a velmi riskantní,
 • použití nerezových spojovacích prvků namísto pozinkovaných spojovacích prvků.

Jaké pozemní konstrukce pro fotovoltaické panely nabízíme? Společnost Energy5 nabízí montážní systémy, jako jsou např.:

 • fotovoltaické sledovače,
 • bifaciální systémy,
 • systémy s jednou, dvěma a třemi podpěrami – zarážené nebo mechanicky upevňované.

Fotovoltaické sledovače

Skutečným hitem v nabídce společnosti Energy5 jsou moderní montážní systémy známé jako fotovoltaické sledovače. Nabízíme jednořadé i dvouřadé sledovače. Čím se vyznačuje pozemní fotovoltaická konstrukce tohoto typu?

Fotovoltaický sledovač je jednoosý bezúdržbový montážní systém, který umožňuje modulům sledovat pohyb slunce. Jednou z jeho hlavních výhod je vysoký energetický výnos, který může být až o 30 % vyšší než u pevných stojanů pro fotovoltaické panely. Za tuto vysokou účinnost vděčí fotovoltaický sledovač funkci sledování pohybu slunce, která umožňuje průběžnou optimalizaci polohy modulů podle slunečního záření. Nezbytnou součástí vybavení sledovacího zařízení, která umožňuje efektivní řízení montážního systému, jsou astronomické hodiny. Tyto astronomické hodiny umožňují činnost funkce 3D-backtracking, která zabraňuje stínění dalších řad.

Další vlastností této konstrukce pro fotovoltaickou instalaci je bezpečnost. O správnou úroveň ochrany se starají inteligentní senzory a meteorologická stanice, která měří sílu a směr větru. Při překročení kritických hodnot systém automaticky přesune panely do preferované bezpečné polohy.

Čím se tato pozemní konstrukce pro fotovoltaické panely ještě vyznačuje? Je vybavena sněhovými a dešťovými senzory, které v případě silných srážek spustí automatický režim odstraňování sněhu nebo čištění panelů. To umožňuje umístit volně stojící fotovoltaickou konstrukci v takovém úhlu, který umožňuje sjíždění sněhu nebo čištění systému.

Bifaciální systémy

Bifaciální systém je nosná konstrukce pro bifaciální (oboustranné) fotovoltaické panely. Tento stojan pro fotovoltaické panely se dvěma podpěrami zaražený do země minimalizuje zastínění spodní strany modulů díky konstrukčním prvkům umístěným přímo pod linií polovičního řezu modulu nebo pod dilatační mezerou. Díky vhodné rozteči profilů umožňuje bifaciální systém maximální vystavení spodní strany bifaciálních modulů odraženému a rozptýlenému záření, což vede ke zvýšení denních energetických výnosů. Námi navržená bezpečná fotovoltaická konstrukce s technickými vlastnostmi potvrzenými národním technickým posouzením umožňuje vertikální i horizontální montáž modulů

Klasické volně stojící systémy – zarážené nebo mechanicky upevňované

Naše nabídka zahrnuje také klasické volně stojící systémy, včetně:

 • fotovoltaické konstrukce s jednou podpěrou,
 • fotovoltaické konstrukce se dvěma podpěrami,
 • fotovoltaické konstrukce se třemi podpěrami.

Nabízíme dvě varianty zarážených systémů s jednou podpěrou. První z nich umožňuje vertikální montáž dvou modulů, zatímco druhý umožňuje horizontální montáž tří modulů. Konstrukce pro fotovoltaické panely se dvěma podpěrami obvykle nabízíme ve verzích, které umožňují instalaci: dvou modulů vertikálně a čtyř nebo šesti modulů horizontálně. Nabízíme rovněž montážní systém se třemi podpěrami, který umožňuje horizontální montáž čtyř modulů.

Každý z výše uvedených fotovoltaických systémů nabízíme také v mechanicky připevňované verzi, například na silničních panelech typu MON. Je vynikající alternativou k zaráženým systémům do nekvalitních a nehomogenních půd.

Využijte znalostí a zkušeností společnosti Energy5

Naše společnost nabízí individuální výběr pozemních konstrukcí pro fotovoltaické moduly. Vyrábíme komponenty na míru, proto se montážní systém dokonale přizpůsobí vašim modulům. Námi navržená řešení mají prokázané technické vlastnosti potvrzené národním technickým posouzením vydaným Ústavem stavební techniky. Je třeba dodat, že pozemní fotovoltaické konstrukce od společnosti Energy5 se vyznačují větším rozsahem funkčních a výkonových charakteristik, než vyžaduje rozsah normy EN 1090-1.

Společnost Energy5 provádí tahové zkoušky konstrukčních pilot za účelem posouzení celkového stavu půdy, vypracování podrobných návrhů fotovoltaických konstrukcí a výběru vhodné hloubky zaražení nohou.

Naši nabídku služeb doplňuje rovněž zarážení fotovoltaických konstrukcí umožňující rychlou a profesionální montáž zarážených pozemních konstrukcí. Máme k dispozici vlastní stroje, takzvané kafary, určené na zarážení sloupů pro fotovoltaické instalace. Nabízíme službu pilotování v souvislosti s přišroubováním horní konstrukce nebo přišroubováním konstrukce a upevněním fotovoltaických modulů.

Investoři, kteří se rozhodnou montovat konstrukce sami, mohou využít službu odběru podpěrných konstrukcí pro fotovoltaickou elektrárnu. V rámci této služby důkladně překontrolujeme podpěrné konstrukce a montážní prvky a zjistíme, zda byl systém nainstalován podle pokynů výrobce. Námi vydaný protokol z převzetí konstrukce potvrzuje její správnou instalaci a je nutný pro splnění záručních požadavků společnosti Energy5.

Kontaktujte nás!

Do góry