Energy5 / Zprávy / Dbejte na správnou volbu fotovoltaické konstrukce
Dbejte na správnou volbu fotovoltaické konstrukce

Dbejte na správnou volbu fotovoltaické konstrukce

Fotovoltaické konstrukce jsou základem systému pro montáž fotovoltaických modulů. Správné rozmístění a instalace fotovoltaického systému rozhoduje o efektivnosti energetického zisku a životnosti celého systému. Při výběru montážního systému pro fotovoltaické moduly je třeba věnovat pozornost jeho přizpůsobení převládajícím geologickým podmínkám a větrným a sněhovým zónám.

Fotovoltaické konstrukce vyrobené na míru

Společnost Energy5 nabízí individuální výběr montážního systému pro fotovoltaické moduly. Jedná se především o optimalizaci nákladů pro zákazníka díky komponentům vyráběným na míru. Montážní systém je vždy přizpůsoben modulům sděleným zákazníkem.

Čeká vás rozsáhlá fotovoltaická instalace? Aby vše proběhlo hladce a především bezpečně, je vhodné svěřit se do rukou odborníků, kteří se postarají o správný výběr a instalaci montážního systému pro fotovoltaické moduly.

Práce související s projektováním instalace ve společnosti Energy5 začínáme rozkreslením jednotlivých řad zemních systémů v programu AutoCAD. Jsou navrženy na základě plánu terénních úprav poskytnutého zákazníkem. Vhodné rozmístění fotovoltaických konstrukcí umožňuje zvolit optimální uspořádání modulů a vyhnout se překážkám na místě investice, jako jsou sloupy, strže, jámy, svahy, bažiny nebo podzemní infrastruktura.

Plán terénních úprav (využití terénu)

Plochy určené k výstavbě fotovoltaické farmy jsou zařazeny do IV. nebo nižší třídy ochrany půdy a mají různý profil. Výběrem fotovoltaických konstrukcí společnosti Energy5 odpadají dodatečné náklady spojené s terénními pracemi. Ve společnosti Energy5 navrhujeme použití různých hloubek pro zaražení předních a zadních nohou konstrukce a vyrábíme profily nohou v délkách přizpůsobených konkrétní hloubce. Tento přístup umožňuje našim zákazníkům pomocí optimálních úhlů sklonu fotovoltaických modulů dosáhnout energetický výnos.

Při plánování rozmístění fotovoltaických konstrukcí analyzujeme obdržené zprávy z geologických průzkumů a vytváříme geologický řez půdou, který nám umožňuje určit typ půdy a její únosnost.

Tahové zkoušky konstrukčních pilot

Společnost Energy5 nabízí službu tahové zkoušky konstrukčních pilot, kdy na místě budoucí elektrárny jsou vyznačeny kontrolní body, na kterých se testuje síla potřebná k vytažení do země zaražených konstrukčních prvků. Přesné ověření získaných údajů umožňuje určit hloubku zaražení nohou fotovoltaického systému pro jejich stabilitu.

Tahové zkoušky konstrukčních pilot

K zarážení profilů do země společnost Energy5 používá samohybná beranidla. Naši odborní zaměstnanci a jejich znalost vyráběných profilů dávají zákazníkům záruku nejvyšší udržitelnosti služeb a jejich profesionálního poskytování.

Kontrolní návštěvy společnosti Energy5

Pokud se však rozhodnete montovat dílčí konstrukce sami a chcete splnit nejvyšší standardy, nabízí vám společnost Energy5 službu odběru konstrukce pro fotovoltaické elektrárny. Během kontroly se provádí řada testů a zkoušek, zda byla konstrukce instalována v souladu s doporučeními výrobce. Provádí se důkladná kontrola nosných konstrukcí i montážních prvků fotovoltaických modulů. Protokol z odběru konstrukce potvrzuje správnou instalaci v souladu s doporučeními výrobce a je důležitý pro splnění záručních opatření společnosti Energy5.

Do góry