Energy5 / Evropská unie / Výzkumné a vývojové práce na použití inovativního antikorozního nátěru pro konstrukční prvky fotovoltaických zařízení pro společnost ENERGY5 Sp. z o. o.
Výzkumné a vývojové práce na použití inovativního antikorozního nátěru pro konstrukční prvky fotovoltaických zařízení pro společnost ENERGY5 Sp. z o. o.

Výzkumné a vývojové práce na použití inovativního antikorozního nátěru pro konstrukční prvky fotovoltaických zařízení pro společnost ENERGY5 Sp. z o. o.

Unia europejska

Společnost ENERGY5 Sp. z o. o. získala finanční prostředky na projekt nazvaný „Výzkumné a vývojové práce na použití inovativního antikorozního nátěru pro konstrukční prvky fotovoltaických zařízení pro společnost ENERGY5 Sp. z o. o.“.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci prioritní osy „Využití výzkumných a rozvojových činností v ekonomice“, aktivita 1.2 „Činnosti podniků v oblasti výzkumu a vývoje“ Regionálního operačního programu Mazovského vojvodství na roky 2014-2020.

Výsledkem výše uvedených činností byla zpráva o výzkumu provedeném Ústavem přesné mechaniky.

Stáhnout zprávu

Do góry