Energy5 / Die Europäische Union / Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej powłoki antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych dla ENERGY5 Sp. z o.o.
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej powłoki antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych dla ENERGY5 Sp. z o.o.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej powłoki antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych dla ENERGY5 Sp. z o.o.

Unia europejska

Firma ENERGY 5 Sp. z o.o. otrzymała dofinasowanie projektu pod tytułem „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad zastosowaniem innowacyjnej powłoki antykorozyjnej elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych dla ENERGY5 Sp. z o.o.”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej i „WYKORZYSTANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W GOSPODARCE” DZIAŁANIE 1.2 „DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020.

W wyniku powyższych działań powstało sprawozdanie prac badawczych wykonanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Pobierz raport

Do góry