Energy5 / Zprávy / Novinka Energy5: šroubovací svorky na spodní straně modulu
Novinka Energy5: šroubovací svorky na spodní straně modulu

Novinka Energy5: šroubovací svorky na spodní straně modulu

Společnost Energy5 zavedla patentované koncové a středové svorky pro montáž fotovoltaických panelů, které se utahují ze spodní strany pozemních konstrukcí. Tento inovativní přístup umožňuje montáž svorek a šroubů, aniž by je bylo nutné přidržovat shora, proto se montážní pracovníci nemusejí podpírat a šlapat po povrchu modulů.

To je obzvláště důležité, protože výrobci v odvětví obnovitelných zdrojů energie důrazně zakazují zatěžování povrchů panelů z důvodu možného rizika poškození a snížení účinnosti fotovoltaických instalací.

Cílem implementace nových řešení společnosti Energy5 bylo vyvinout jednoduchou, ale současně účinnou sestavu středových a koncových svorek, která nejen urychlí proces montáže a usnadní servis zařízení, ale bude mít i pozitivní vliv na bezpečnost a životnost celého systému. Díky tomu mohou montážní pracovníci pracovat efektivněji a bezpečněji, protože se vyhnou chození po konstrukci nebo používání žebříků k montáži svorek.

Za zmínku stojí také to, že konstrukce souborů svorek společnosti Energy5 se vyznačují nekomplikovanou stavbou, která zaručuje účinné upevnění fotovoltaických panelů v instalaci. Možnost umístit svorky na dosud nesložené konstrukční prvky stolu, které lze sešroubovat později, navíc šetří čas montáže a zvyšuje efektivitu montážních týmů.

Tradiční způsob montáže svorek, který se na trhu běžně používá, vyžaduje použití imbusových nebo torxových šroubů. Tyto šrouby se utahují shora a poté se zajišťují maticí zespodu (např. křídlovou nebo kladívkovou maticí). U jiných přístupů jsou navíc používány adaptéry, které znehybňují matice a zabraňují jejich samovolnému otáčení při utahování hlavního šroubu. U montáže shora, stejně jako u diskutovaných řešení, se servis, utahování šroubů a výměna fotovoltaických panelů stávají problémem, protože právě vyžadují přístup shora. To může být spojeno s podepřením modulů nebo pohybem po jejich rovině, což může být pro montážní pracovníky nebezpečné a nepohodlné.

Řešení registrovaná u Patentového úřadu Polské republiky

Procesu zavádění inovativních řešení předcházelo dokončení řízení týkajícího se ochrany několika druhů užitných vzorů u Patentového úřadu Polské republiky (UPRP). Tým společnosti Energy5 použil postup přihlášení jako užitné vzory, což umožnilo nejen chránit know-how společnosti, ale také zaručit ochranu vzhledu řešení i jeho technických vlastností. Je třeba zdůraznit, že užitný vzor je definován jako nové, průmyslově využitelné řešení technické povahy, které se týká tvaru nebo konstrukce předmětu trvalé formy nebo předmětu složeného z funkčně vzájemně spojených částí trvalé formy.

Závěrem lze říci, že zavedení inovativních svorkových sad společnosti Energy5 je významným krokem vpřed pro fotovoltaický průmysl.. Mezi výhody pro investory patří zlepšení účinnost a výkonu systému díky snadnému přístupu k montážnímu šroubu zespodu, čímž se eliminuje nepohodlí spojené s tradičními způsoby montáže. Pro montážní pracovníky to znamená výrazné zkrácení doby montáže, zvýšení efektivity práce a snížení rizika nehod.

Doporučujeme vám, abyste s seznámili s novými možnostmi nabízenými společností Energy5 a kontaktovali naše zkušené poradce, kteří vám rádi poskytnou podrobné informace a přizpůsobí nabídku vašim individuálním potřebám a očekáváním.