Energy5 / Zprávy / Lepený systém AERO získává důvěru dalších zákazníků
Lepený systém AERO získává důvěru dalších zákazníků

Lepený systém AERO získává důvěru dalších zákazníků

Při plánování investice do fotovoltaiky hledají investoři bezpečné upevňovací prvky, které nezpůsobí poškození střechy a neovlivní její vlastnosti. Fólie používané na střechách mají velmi dobré výkonové charakteristiky a jsou navíc levné a odolné.

Pokud je Vaším zájmem to, abyste nepřekročili nosnost střechy, pak stojí za to zvážit volbu tepelně lepených fotovoltaických konstrukcí na střešní fólii.

Zvolte inovativní, tepelně lepený, systém AERO, který nenaruší střešní fólii, je velice stabilní a zároveň má velmi nízké plošné zatížení střechy. Aerodynamický systém AERO předpokládá tepelné lepení montážních pásků střešní fólie na povrch ploché střechy pokryté fólií. Umožňuje nastavení fotovoltaických modulů na jih nebo na východ-západ a navíc může mít boční a zadní závětrné plechy, které efektivně minimalizují vliv větru na konstrukci.

Realizace lepených konstrukcí Energy5

Další lepený systém Aero S byl nainstalován na střechu pokrytou střešní fólií (typ Protan) v Lublinském vojvodství. Systém byl na střeše upevněn tepelným lepením pásků fólie k povrchu střechy.

Klíčovým aspektem v tomto případě bylo použití lehké a neinvazivní konstrukce, která by nezatěžovala a nepřekračovala nosnost střechy. Vysokou stabilitu celé konstrukce zajistilo vhodné ostrovní uspořádání panelů. Na jižní části střechy byly mírné sklony – pro optimalizaci výkonu fotovoltaické elektrárny byl použit systém se dvěma úhly sklonu – 10 a 15 stupňů.

Při podobných realizacích je třeba věnovat zvláštní pozornost doporučením výrobce střešních fólií, které mohou obsahovat důležité informace o reakci mezi použitou krytinou a dalšími materiály.

Fotografie z realizace společnosti RM Solar ze Zielona Góra – na lepených konstrukcích AERO S.

Do góry