Energy5 / Die Europäische Union / Wdrożenie rezultatów prac B+R nad technologią wydłużającą żywotność powłok antykorozyjnych konstrukcji fotowoltaicznych
Wdrożenie rezultatów prac B+R nad technologią wydłużającą żywotność powłok antykorozyjnych konstrukcji fotowoltaicznych

Wdrożenie rezultatów prac B+R nad technologią wydłużającą żywotność powłok antykorozyjnych konstrukcji fotowoltaicznych

Firma ENERGY 5 Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pod tytułem: „Wdrożenie rezultatów prac B+R nad technologią wydłużającą żywotność powłok antykorozyjnych konstrukcji fotowoltaicznych” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie rezultatów prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych. W wyniku realizacji projektu dojdzie do rozszerzenia oferty produktowej przedsiębiorstwa o konstrukcje o podwyższonej odporności korozyjnej C4 i C5.

Całkowita wartość projektu: 5 015 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 587 138,88 PLN

Do góry